Strona główna > Aktualności > Aktualności
Aktualności - lista
19 maja 2011 r.
Wniosek o płatność
Dokumentacja związana z Wnioskiem Beneficjenta o płatność w realizacji projektu nr L/02/107/2006.
10 maja 2011 r.
Konsultacje dotyczące Małych projektów
Konsultacje dotyczące Małych projektów.
6 maja 2011 r.
Wręczenia nagród w konkursie na „Najpiękniejszą palmę wielkanocną”
Wręczenia nagród w konkursie na „Najpiękniejszą palmę wielkanocną”.
5 maja 2011 r.
Historia
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli powstało w wyniku wspólnego działania środowisk z ośmiu gmin powiatu inowrocławskiego: Dąbrowa Biskupia, Gniewkowo, Inowrocław, Janikowo, Kruszwica, Pakość, Rojewo i Złotniki Kujawskie.
5 maja 2011 r.
Dokumenty statutowe
Dokumenty statutowe
5 maja 2011 r.
Członkowie
Członkowie
5 maja 2011 r.
Władze
Władze
5 maja 2011 r.
Biuro
Biuro Stowarzyszenia mieści się w budynku Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, ul. Poznańska 345A lok. 130 (wjazd od ul. Mątewskiej 17).
5 maja 2011 r.
Media o nas
Media o nas
29 kwietnia 2011 r.
Ogłoszenie o naborze wniosków
Ogłoszenie o naborze wniosków.
18 kwietnia 2011 r.
Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia LGD Czarnoziem na Soli
Dnia 25 marca 2011r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia LGD Czarnoziem na Soli, na którym podsumowano funkcjonowanie organizacji w pierwszym kwartale 2011r. i przyjęto sprawozdanie programowe z działalności Stowarzyszenia za rok 2010.
18 kwietnia 2011 r.
Jarmark Wielkanocny w Przysieku
Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli wzięła udział w Jarmarku Wielkanocnym organizowanym przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, oddział w Przysieku , który odbył się w sobotę 16 kwietnia.
6 kwietnia 2011 r.
Zabezpieczenie dostaw materiałów biurowych w 2011r
undefinedW związku z planowaną realizacją nowego zadania Stowarzyszenie LGD Czarnoziem na Soli zwraca się z uprzejmą prośbą o dostarczanie ofert na zabezpieczenie dostaw materiałów biurowych w 2011r:
6 kwietnia 2011 r.
Opracowanie graficzne, wykonanie i dostawę 8 tablic informacyjnych
W związku z planowaną realizacją nowego zadania Stowarzyszenie LGD Czarnoziem na Soli zwraca się z uprzejmą prośbą o dostarczanie ofert na opracowanie graficzne, wykonanie i dostawę 8 tablic informacyjnych o wymiarach 90 cm x 70 cm do montażu zewnętrznego.
6 kwietnia 2011 r.
Zaprojektowanie i wykonanie 120 szt. szklanego loga LGD w formie statuetki promocyjnej
Wszystkie materiały muszą być wykonane zgodnie z Księgą wizualizacji PROW 2007-2013.
6 kwietnia 2011 r.
Zaprojektowanie, wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych
Zaprojektowanie, wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych.
4 kwietnia 2011 r.
Nabór wniosków
Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów odbędzie się w terminie od 13 maja do 27 maja bieżącego roku.
15 marca 2011 r.
Konkurs na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną
Konkurs skierowany jest do: Sołectw i Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu inowrocławskiego.
22 lutego 2011 r.
Szkolenie dotyczące Małych projektów
Szkolenie dotyczące Małych projektów.
13 stycznia 2011 r.
Zaproszenie na spotkania informacyjne dot. naboru wniosków w ramach działania Małe projekty
Zaproszenie na spotkania informacyjne dot. naboru wniosków w ramach działania Małe projekty.