Strona główna > Historia - Historia
Historia
Historia
 
drukuj
poleć znajomemu
kanał RSS
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli powstało w wyniku wspólnego działania środowisk z ośmiu gmin powiatu inowrocławskiego: Dąbrowa Biskupia, Gniewkowo, Inowrocław, Janikowo, Kruszwica, Pakość, Rojewo i Złotniki Kujawskie. Spotkanie założycielskie Stowarzyszenia odbyło się w dniu 19 czerwca 2008 roku. W Krajowym Rejestrze Sądowym stowarzyszenie zostało zarejestrowane w dniu 8 stycznia 2009 roku.
Kluczowe znaczenie dla utworzenia LGD miała aktywność Stowarzyszenia „Partnerstwo Powiatu Inowrocławskiego” (SPPI) jako realizatora projektu „Mobilizacja i aktywizacja społeczności wiejskich poprzez opracowanie zintegrowanej strategii promującej rozwój oraz utworzenie Lokalnej Grupy Działania „CZARNOZIEM NA SOLI” oraz realizacja przez Fundację LGD Czarnoziem na Soli projektu „LGD Czarnoziem na Soli-wielosektorowe partnerstwo pięciu podinowrocławskich gmin dla realizacji zadań edukacyjnych, doradczych i promocyjnych” sfinansowanych w ramach Schematu I i II Pilotażowego Programu LEADER+.
Proces budowania partnerstwa został zapoczątkowany już w 2003 roku, gdy zarejestrowane zostało Stowarzyszenie „Partnerstwo Powiatu Inowrocławskiego”. Apolityczne stowarzyszenie samorządowców i liderów wiejskich mające za główny cel bliską współpracę z gminami dla pozyskiwania tzw. środków „miękkich” na rozwój zasobów ludzkich oraz przedsiębiorczości w ramach programów PAOW oraz EFS.
Fundacja LGD Czarnoziem na Soli powstała w 26 kwietnia 2006 roku. Fundatorem LGD Czarnoziem na Soli było SPPI - jego przedstawiciel z tego tytułu jest jedynym stałym członkiem Rady Fundacji. Działalność Fundacji Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli jest naturalnym przedłużeniem i rozszerzeniem działalności SPPI. Na mocy poczynionych uzgodnień Fundacja LGD Czarnoziem na Soli korzystała ze wsparcia SPPI, które udostępniło częściowo swój potencjał biurowy i organizacyjny w trakcie realizacji projektu w ramach Schematu II Pilotażowego Programu LEADER+.
Gminy Dąbrowa Biskupia, Gniewkowo, Inowrocław, Rojewo i Złotniki Kujawskie są parterami Fundacji od momentu jej założenia. W czerwcu 2007 roku do Fundacji LGD dołączyła gmina Kruszwica, a w grudniu tego samego kolejne gminy powiatu inowrocławskiego, gmina Janikowo i gmina Pakość.
Dzięki dotychczasowej dobrej współpracy SPPI i Fundacji LGD Czarnoziem na Soli z gminami wchodzącymi w skład LGD, Stowarzyszenie jako kontynuator działań będzie korzystać ze wsparcia organizacyjnego i logistycznego samorządów gminnych (m.in. sale, dystrybucja materiałów informacyjnych itp.).
W związku z koniecznością dostosowania formy prawnej podmiotu aplikującego do wdrażania lokalnej strategii rozwoju w ramach PROW 2007-2013 wiosną 2008 roku podczas warsztatów i spotkań gminnych podjęta została decyzja o powołaniu Stowarzyszenia LGD Czarnoziem na Soli.
W dniu 19 czerwca 2008 roku odbyło się walne zebranie członków założycieli Stowarzyszenia, na którym przyjęto Statut oraz powołano Komitet Założycielski. Walne zebranie członków założycieli Stowarzyszenia w dniu 8 grudnia powołało Zarząd i Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia, a na walnym zebraniu w dniu 9 stycznia 2009 roku powołano Radę i przyjęto Lokalną Strategię Rozwoju oraz przyjęto Regulaminy władz Stowarzyszenia.
Pozostałe pozycje