Strona główna > Masz pomysł na projekt? - Zgłoś swoją propozycję do strategii LGD 2014-2020!
Masz pomysł na projekt?

Zgłoś swoją propozycję do strategii LGD 2014-2020!

Szanowni Państwo,
wszystkich zainteresowanych rozwojem naszego obszaru zapraszamy do złożenia propozycji projektowych do Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Czarnoziem na Soli na lata 2014-2020 – dokumentu, który przez najbliższe lata będzie jednym z filarów, stanowiących o rozwoju obszarów wiejskich ośmiu gmin: Dąbrowy Biskupiej, Gniewkowa, Inowrocławia – gminy wiejskiej, Janikowa, Kruszwicy, Pakości, Rojewa oraz Złotnik Kujawskich. Aby złożyć propozycję wystarczy wypełnić poniższy formularz i wysłać go klikając „Prześlij”.

Propozycje projektów uzyskane od Państwa pozwolą zidentyfikować najważniejsze problemy i potrzeby naszego obszaru, co w znaczący sposób wpłynie na przygotowanie strategii, będącej odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców.

W przypadku pytań lub wątpliwości, wszelkich informacji na temat formularza oraz procesu budowy Lokalnej Strategii Rozwoju można uzyskać w Siedzibie Stowarzyszenia LGD Czarnoziem na Soli, ul. Poznańska 133A lok. 106 oraz pod numerem telefonu: (52) 353 71 12.

Propozycje projektów można wysyłać do 10 września 2015 roku.
Nazwa projektu  Należy wpisać nazwę projektu
Krótki opis projektu  Należy krótko scharakteryzować przedmiot projektu
Cel projektu  Należy opisać efekty / zmiany, jakie wystąpią na skutek zrealizowania projektu
Budżet projektu  Należy wpisać szacowany koszt projektu - zł
Obszar tematyczny  Można zaznaczyć kilka obszarów, jeżeli są one ze sobą powiązane
- sport, turystyka i rekreacja
- rozwój produktów lokalnych
- zachowanie lokalnego dziedzictwa
- aktywizacja mieszkańców
- odnowa społeczno-gospodarcza miejscowości (rewitalizacja)
- zakładanie działalności gospodarczej i rozwój przedsiębiorczości
- tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego, skracanie kanałów dystrybucji, rozwój rynków zbytu
- przeciwdziałanie bezrobociu i wykluczeniu społecznemu
- wzmocnienie kapitału społecznego
- inne (jakie?)
Miejsce lub miejsca realizacji projektu  Należy wpisać nazwę lub nazwy miejscowości, w których realizowany będzie projekt
Gmina  Można zaznaczyć kilka gmin, jeżeli zadanie będzie realizowane w kilku gminach
- Dąbrowa Biskupia
- Gniewkowo
- Inowrocław
- Janikowo
- Kruszwica
- Pakość
- Rojewo
- Złotniki Kujawskie
Typ beneficjenta  Należy określić kto będzie beneficjentem projektu
- instytucja publiczna
- organizacja pozarządowa
- przedsiębiorstwo
- osoba fizyczna
- inny podmiot (jaki?)
Dane kontaktowe autora propozycji
Imię
Nazwisko
telefon
e-mail
Reprezentowana instytucja, organizacja lub sektor (społeczny lub gospodarczy lub publiczny)