Strona główna > Nabór wniosków - Ogłoszenie o naborze wniosków 3/2017
Nabór wniosków
Ogłoszenie o naborze wniosków 3/2017
22 marca 2017 r.
drukuj
poleć znajomemu
kanał RSS
 
Inowrocław, 22.03.2017 r.
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW
 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli
informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia
na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 
Nr konkursu LGD: 3/2017
 
Termin składania wniosków: 05/04/2017 r.- 21/04/2017 r.
 
Miejsce składania wniosków:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli
ul. Poznańska 133a lok. 106
88-100 Inowrocław
od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 14:00
 
Wnioski należy składaćbezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
 
Tryb składania wniosków:
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz wniosek w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych.
 
Forma wsparcia:refundacja
 
Zakres tematyczny operacji:
1.1.2. Rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze LSR do 2023 r.
Przedsięwzięcie zgodne z zakresem tematycznym: Rozwój przedsiębiorczościna obszarze wiejskim objętym strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej.
 
Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia – zostały określone w załączniku nr 13 do ogłoszenia.
 
Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – stanowi załącznik nr 14  do ogłoszenia.
 
Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 15 do ogłoszenia.
 
Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 60 pkt.
/spełnienie powyższego minimum punktowego  jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/
 
Limit środków w ramach naboru: 400 000,00 zł
 
Maksymalna kwota wsparcia: 300 000,00 zł
 
Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż  50000,00 zł
 
Intensywność pomocy: do 70 % kosztów kwalifikowalnych
 
Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia a także opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli oraz na stronach internetowych/stronie internetowej:
·            www.czarnoziemnasoli.pl
 
Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli. Pytania należy kierować na adres email: lgdczarnoziemnasoli@wp.pl lub telefonicznie: 52 353 71 12
 
Załączniki do ogłoszenia:
3.     wzór biznesplanu;