• Szkolenie - Rozwijanie działalności gospodarczej -ODWOŁANE - Czarnoziem Na Soli
 • Szkolenie dla członków Zarządu oraz członków Rady Stowarzyszenia LGD Czarnoziem na Soli - Czarnoziem Na Soli
 • Warsztaty dla członków Zarządu oraz członków Rady Stowarzyszenia LGD Czarnoziem na Soli - Czarnoziem Na Soli
 • Doradztwo w Biurze LGD - Czarnoziem Na Soli
 • Inicjuj z FIO bis - nabór wniosków - Czarnoziem Na Soli
 • Podstawowe informacje o przedsięwzięciach - Czarnoziem Na Soli
 • Formularze wniosków - Czarnoziem Na Soli
 • konkurs na prace "Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość" - IX edycja - Czarnoziem Na Soli
 • Konsultacje dla beneficjentów w Gminie Dąbrowa Biskupia - Czarnoziem Na Soli
 • Walne Zebranie LGD - sprawozdawczo- wyborcze - Czarnoziem Na Soli