• Konkurs dla KGW, Sołectw i Stowarzyszeń na najlepszą ozdobę wielkanocną - Czarnoziem Na Soli
  • Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Inowrocławaskiego - Ogłoszenie o naborze - Czarnoziem Na Soli
  • Informacja o Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia - 30 marca 2015 r. - Czarnoziem Na Soli
  • Staż w Biurze LGD Czarnoziem na Soli - Czarnoziem Na Soli
  • ZAPRASZAMY WYSTAWCÓW DO UDZIAŁU W XXIII JARMARKU GNIEWKOWSKIM – WIELKANOCNYM! - Czarnoziem Na Soli
  • Rezygnacja Pawła Drzażdżewskiego po 8 latach pełnienia funkcji Prezesa Zarządu LGD - Czarnoziem Na Soli
  • Ustawa o RLKS uchwalona! - Czarnoziem Na Soli
  • Sejm uchwalił ustawę wdrażającą Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. - Czarnoziem Na Soli
  • Informacja o Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia LGD Czarnoziem na Soli  - Czarnoziem Na Soli
  • Razem dla Gęsi Białej Kołudzkiej - Czarnoziem Na Soli