• Szkolenie dla beneficjentów - 20.01.2017 r. - Czarnoziem Na Soli
 • Konsultacje w Gminach, zapraszamy !*** nowe terminy *** - Czarnoziem Na Soli
 • Konsultacje w Gminach ! - Czarnoziem Na Soli
 • "Dzień Kariery" - Czarnoziem Na Soli
 • Podstawowe informacje o przedsięwzięciach - Czarnoziem Na Soli
 • Zatwierdzone zmiany w dokumentach ! - Czarnoziem Na Soli
 • Szkolenie z zakresu budowy infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej - Czarnoziem Na Soli
 • Szkolenie dla beneficjentów - podejmowanie działalności gospodarczej - Czarnoziem Na Soli
 • Kolejne spotkanie z Włodarzami Gmin - Czarnoziem Na Soli
 • Zmiana wzoru formularza umowy o przyznanie pomocy - Czarnoziem Na Soli