Strona główna > Nabór wniosków - Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach działania Odnowa i rozwój wsi - dodatkowe zadania
Nabór wniosków
Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach działania Odnowa i rozwój wsi - dodatkowe zadania
22 lipca 2014 r.
drukuj
poleć znajomemu
kanał RSS
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
informuje o możliwości składania za pośrednictwem
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli
wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania „Odnowa i rozwój wsi”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 
Termin składania wniosków:05.08.2014 r. – 19.08.2014 r.
Miejsce składania wniosków:
ul. Poznańska 133A, pokój 106, 88-100 Inowrocław (były budynek Straży Pożarnej),
 od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 14:30
Tryb składania wniosków:
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej. Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
Ogólny limit dostępnych środków w konkursie: 580 181,58 zł
W tym limit środków na operacje w zakresie zadań wynosi: 486 089,75zł
Operacja, która odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” w zakresie dodatkowych zadań powinna być zgodna z:
- z Celem ogólnym 3 „Różnicowanie działalności gospodarczej - tworzenie pozarolniczych miejsc pracy
w turystyce” oraz celem szczegółowym 3.2. „Rozwój gminnej infrastruktury pełniącej funkcje turystyczne jako wsparcie dla rozwoju działalności gospodarczej w sektorze turystyki” i Przedsięwzięciem IIIA „TURYSTYCZNE KUJAWY – infrastruktura i tradycje dla turystyki”
W wyniku oceny przez Radę LGD na podstawie kryteriów wyboru operacji wniosek musi uzyskać minimalną wymaganą liczbę punktów 7.
Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:
·         Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy,
·         Kryteria wyboru operacji przez LGD, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju,
·         Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD,
 
dostępne są w biurze LGD i na stronie internetowej www.czarnoziemnasoli.ploraz w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego i na stronie internetowej www.mojregion.eu.
 
Informacje nt. naboru wniosków udzielane są przez pracowników biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli. Pytania należy kierować na adres email: lgdczarnoziemnasoli@wp.pl
lub telefonicznie: 52 353-71-12.
 
Lokalne kryteria wyboru
Minimalne wymagania
Wykaz dokumentów
Wniosek o przyznanie pomocy
Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy
Oświadczenie do kryterium nr 1
Oświadczenie do kryterium nr 2